Велинград - online - Още по темата за волфрамовата мина като екологична бомба за Велинград и региона 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, August 02
· Нова система за футболното първенство в област Пазарджик
· Благотворителен футболен турнир в подкрепа на Митко
Tuesday, July 26
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 26.07.2022
· Половин година развален асансьор затруднява ваксинирането
· Въпрос с повишена трудност: как пешеходец да пресече кръстовището при Клептуза?
· Защо някои влакове не спират на Велинград-Юг (Чепино)?
· ДА ПОМОГНЕМ НА МИТКО!
· Как върви приемът на ученици след 7. клас
· КРИМИ ХРОНИКА 26.07.2022
· Дали и кога светилището на бесите ще стане обект за културен туризъм?
· От малките стъпки към големите ефекти
· Сърница ще има програма за нулеви отпадъци
· В Художествената галерия откриват изложба с литографии на Марк Шагал
· Чудотворната икона „Златната ябълка“ идва във Велинград на 7 август
· Безплатно лятно училище за 132 ученици от НПГГС „Хр. Ботев“ в Пирин
· Малки обяви: 26.07.2022
· Концерт в помощ на живота
· Силен дебют на млади джаз музиканти във Велинград
· Антон Тупаров - трикратен държавен шампион
· Петър Мицин се движи по възходяща линия

Още по темата за волфрамовата мина като екологична бомба за Велинград и региона
Публикувано 2015-08-18 17:53:05 от Темпо

Изминаха 9 месеца от обсъждането на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) по инвестиционното предложение за волфрамовата мина в Грънчарица. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде възможност на фирма “РЕСУРС 1”ООД Пловдив да изгради лоби в Народното събрание и Министерския съвет за реализация на своето предложение. Как стана това? Много просто - възложи преброяване на европейските вълци и мечки в защитените територии около площадката на мината в Грънчарица. Важни са вълците и мечките, а не ЧОВЕКА.

Още в началото на становището ми се обръщам към гражданите на Велинград, към бизнесмените от града и страната със следния призив: ”Не търсете МОСВ и министъра на МОСВ да ви решават проблемите. Те няма да ви ги решат. Те са затворена система и не могат да ги решат. Търсете депутатите от районите ви за решаването им.” Това е цитат от лекцията на проф. Йорданов от Нов български университет - София на семинар в с. Баня, общ. Разлог през август 2012 г. Думите му бяха изпратени с бурни ръкопляскания от участниците, включително и от служителите на МОСВ и двете басейнови дирекции. Потънах от срам от обръщението на господин професора, но той беше прав. Това беше възможно най-голямата плесница, удряна на МОСВ някога. В МОСВ и поделенията му, когато се постави за решаване проблем, няма обсъждане, а се заявява “Така пише в закона”. В резултат на това тяхно безотговорно поведение са наводненията в страната, удавените българи и разрушената инфраструктура. Връщам се към ДОВОС-а. Какво представлява доклада според мен? Доклад, съдържащ верни факти с неверни тълкувания и най-често премълчани опасни факти и истини. Ще посоча най-фрапантните и опасни неща в него.
Не е вярно, че е писан от независими експерти, които са комптентни и лицензирани. Не са независими, защото Договорът е сключен с НИС на ХТМУ-София, като освен платеното кеш е поет и ангажимент за издръжката обучението на 25 студенти. Това са 2 образователни групи студенти, което осигурява прехраната и издръжката на доста преподаватели в този университет. Поетият ангажимент се реализира, ако се даде старт на мината в Грънчарица. Това представлява този ДОВОС, написан от пишман независими лицензирани експерти, при това научни работници. Написан от научни работници този доклад е невъзможно да бъде съборен в съда. Съдът ще им вярва по презумция - той има значението на научен труд. Не се изисква по закон да има рецензии по доклада от научни работници - например от БАН. По този начин те служебно са спечелили всяко дело срещу доклада.
Кое е премълчано и скрито? Манипулирано е, че това е волфрамова руда. Истината е, че рудата е желязна, която съдържа пирит 6,97% и хематит 2,22% или всичко 8,19% железни съединения и едва 0,3649% волфрам под формата на шелит. Това означава, че съдържанието на шелит е 19,1 пъти по малко от пирита и 22,44 пъти по-малко от съдържащите желязо руди в него. Този вид железни руди нямат в света приложение никъде - нито за добив на желязо, нито за сярна киселина поради ниското съдържание на тези компоненти.
Навсякъде в доклада се избягва, доколкото е възможно, да се пише, че има пирит. И има защо да е така. Вредното вещество в рудата е преди всичко пиритът и чак след това шелитът. Пиритът е нетрайно съединение съдържащо желязо и сяра, което в присъствие на кислород и вода се окислява до сярна киселина. Процесът е силно екзотермичен (отделя се голямо количество топлина), което ускорява още повече скоростта на протичането му. Той се окислява и при обикновена температура, като процеса се катализира от съдържащата се в слънчевата светлина ултравиолетова светлина. Пиритът никъде по света не се съхранява в открити складове, а в закрити такива. Оттук нататък и започва манипулирането, че добивът на рудата е безопасен за околната среда и човека. Дори и на голяма дълбочина под земната кора, при минималното съдържание на вода и кислород, съдържанието на сяра в рудното тяло откъм земната повърхност е по-ниско, отколкото откъм земното ядро. Отбелязано е в доклада, но не е посочено каква е причината за това.
Прахът, съдържащ пирит, който е във въздуха от капиталовата вентилационна система на мината след взривяване надхвърля 20 мг/куб. м. Обемът на този въздух за 1 час е 371100 куб. м. и той не остава само в приземния въздушен слой. Той се издига във вертикална посока поради наличната температурна инверсия. Върховете около мината са твърде високи, за да бъде издигнат прахът над тях и разсеян в безопасна посока за жителите около мината и Велинград. Това са върховете Велийца - 1715 м, Гюл тепе - 1643 м, Каратепе - 1619 м и Сютка - 2186 м. Надморската височина на мината е 1100 до 1350 м. Те обграждат Грънчарица от три страни. Ниско е само откъм с. Грашево, тоест откъм Велинград. С падането на нощта въздухът с пирита в него се охлажда и почва да се спуска обратно надолу и се насочва към с. Грашево и оттам към Велинград. Докъде ще стигне този прах никой не казва. В Доклада се твърди, че прахът е безвреден. Вятър и мъгла.
Пиритният прах, попаднал върху листата на иглолистните дървета, реагира с отделящите се от тях органични съединения - терпени, сески терпени, азулени и други такива. Получават се сяроорганични съединения. Процесът на реакцията на пирита с тях се катализира от ултравиолетовата светлина с дължина на вълната 2250 – 2290 нанометъра. Протича с голяма скорост при обикновена температура, като добивът достига от 60 до 100% . Отделят се серни окиси, които с водата (влагата) образуват сярна киселина. Процесът протича с отделяне на голямо количество топлина и извличане на водата от иглолистните листа. Това беше най-голямата причина да изъсъхват иглолистните гори в Европа от тъй наречените “киселинни дъждове”, които съдържаха в себе си сярна киселина. Броят на тези нови съединения е повече от 100. Не е изключено някои от тях да са канцерогенни, други да са дефулианти, трети - хербициди. За това в доклада е налице “овче” мълчание и научна безотговорност.
Твърдението в Доклада, че иглолистните гори са естествени не е вярно. Горите са изкуствено създадени около 1950 г. Височината им през 1959 – 1960г. беше около 3 -3,5м.
В Доклада изрично е посочено, че концесионната площ попада във вододайна зона за питейна вода. Водохващанията са две, а не едно, както се твърди в Доклада. Местоположението на двете водохващания съм ги определял аз като географски кординати и от Общината са представени на Басейновата дирекция в Пловдив през април 2012 г. От тази вододайна зона Велинград се захранва с 190л/сек питейна вода. Оттук се захранва с питейна вода и гр. Ракитово. Вододайни зони има и на гърба на мината в долината на р. Абланица. От там се захранват с питейна вода с. Цветино, с Абланица, с. Магерово и Велинград. Водоизточниците са от пукнатинно-жилен тип и при взривните работи вероятността да бъдат прекъснати тези водоносни жили е много голяма. Велинград получава 66% от питейната си вода от тези две вододайни зони, които ще бъдат засегнати в много голяма степен. Ще стане така, че вода ще ни дави, но жадни ще седим и ще минем на “воден режим”. При една само авария на причиствателната станция на рудните води питейната вода за Велинград и Ракитово ще бъде отровена. Колко граждани ще пострадат и Господ не може да каже. Но веднъж случило се, това ще срине до основи туризма в Чепинската котловина и ще ускори бягството на населението от града. Жалко за направените капитоложения и изградените прекрасни хотели. Жалко, че заради това няма да може да се прилага балнеолечението с минералната вода - никой няма да рискува да дойде да се лекува пред опасността да бъде натровен и още повече разболян.
Движението и циркулацията на въздушните маси в района на мината не са изследвани. Взета е за база движението и циркулацията на въздуха за Велинград не от най-доброто изследване. Оценката е манипулирана и е направена не от метеоролози, а от пишман инж. химици. Има разработена методика и техника от Физическият институт на БАН, която позволява да бъде направена комплексна обективна оценка на движението на въздуха в долината на р. Грънчарица за всеки един сезон от годината. Същата е надежна и дава обективни и точни данни не само за движението на въздуха и температурата му, но и за наличните в него вредни вещества. Това не е направено случайно от авторите. Управителят на “Ресурс 1” ООД дължи обяснение защо това не е направено и каква е целта да не се направи.
Относно опасността, която крие депото за инертни отпадъци от мината.Периодично от района на р. Грънчарица стават големи наводнения. Отокът в такива моменти достига до 3-4 куб. м/сек. Такъв оток на води отнесе шосето Велинград - Сърница на 07.08.1966 г. Вероятността да бъдат отнесени тези инертни материали от депото на мината е много голяма. Там освен инертни материали ще се съдържат и известни количества пирит и шелит - достатъчно силни отрови.
В Доклада в частта за токсикологичната характеристика не се споменава никъде, че пиритът и шелитът са токсични. И за споменатите все пак токсични вещества няма и дума в какво се изразява токсичността им и пределно допустимите концентрации за тях. А пиритът и шелитът са достатъчно опасни вещества. Поразяват дихателната и стомашно-чревна системи, черния дроб, бъбреците, очите и кожата. Токсичността на пирита, който е най-опасен, се дължи на образуващата се при разлагането му в белите дробове сярна киселина и сяроорганични съединения. Сярната киселина разяжда алвеолите като действа и химически, и термично. Налице е комбинирано изгаряне. Железните съединения се отлагат върху алвеолите и прекратяват достъпа на кислорода до кръвта. За това има спицифичните пиритен рак и пиритна силикоза. Страданията от тези заболявания са големи и много мъчителни. Защо мълчи за това доц. д-р Александър Спасов. Съмнявам се, че не ги знае.
И тъй като екипът, изработил доклада, твърди, че всичко е безвредно за работниците и гражданите, а г-жа Ивелина Василева и депутатът от Пазарджишки избирателен район Христо Тодоров вярват на ДОВОС-а, то правя публично предложение за медицински научен експеримент за токсичността на пирита и шелита. Научният експеримент да се състои в следното: Да се поглъщат по 500 (петстотин) милиграма пирит и толкова шелит орално и 500 (петстотин) милиграма пирит и толкова шелит респираторно в продължение на 90 дни (научно приетият срок за клинични изпитания за токсичност) на следните дами и господа: г-жа Ивелина Георгиева - министър на околната среда и водите, г-жа Теменужка Петкова - министър на енергетиката, инж. Георги Налджиев - управител на „Ресурс 1”, доц. д-р инж. Иван Груев - ръководител на екипа изработил доклада, членовете на екипа доц. д-р Пенчо Лиседренски, проф. д-р Емил Михайлов, доц. д-р Александър Спасов, инж. д-р Петър Илиев, Христо Тодоров - еколог и депутат, член на комисията по околна среда и води при НС. Изследването да се финансира от “Ресурс 1”. При реализиране на експеримента ще се погълнат орално по 45 гр пирит и шелит и по толкова респираторно. Орално погълнатият щелит се отделя за 12 дни след спиране на приемането му. За съжаление погълнатите количества респираторно остават до края на живота в белия дроб на човек. Експиримента да се проведе във Варненския Медицински университет - притежават необходимата модерна апаратура и научни кадри. При констатиране на начало на вредни последици за здравето на участниците в експеримента същият да се прекрати незабавно. Обект на най-голЯмо поражение ще бъдат белият дроб, стомашно-чревният тракт, бъбреците, черният дроб и панкреаса. Не им го препоръчвам на дамите и господата, които каня по-горе за участие в този експеримент. Резултатът от него е описан в научната литература. Могат да се запознаят с описаната токсикология в научната литература и ако все още си вярват, че докладът е пълен, безпристрастен и неманипулативен, да се съгласят за провеждането на този клиничен експеримент. Аз лично не им препоръчвам да се пробват. Изборът е техен!
В докладът никъде не се споменава, че мината ще се намира в тектоничен разлом, който е действащ и в момента. Мнозина от нас помнят земетръса от 6,8 по скалата на Медведев-Шопенхайнер-Карник от 1977 г. Няма и становище за това от Института по сеизмология при БАН, а те са най-компетентни за това. Случайно ли е това? Едва ли.
Транспортирането на рудата до с. Елшица ще става по републиканската пътна мрежа. И сега още в дефилето на Чепинска река се образува колонно движение. А какво ще бъде то, когато на 15 мин. ще преминава по един тежко товарен самосвал на тази фирма. Отношението към тази пътна мрежа на фирмата е, че все едно това е вътрешнофирмен път и че държавата им е длъжник.
И накрая да обясна защо твърдя, че МОСВ е заложила три екологични бомби, какви методи е използвала, за да ги заложи и кои са те. Едната от тях е волфрамовата мина в Грънчарица, методът е манипулирането на Министерския съвет, Народното събрание и гражданите с този манипулативен и неверен ДОВОС.
Другата е изграденият нелегален язовир в местността “Вълчи дол” в землището на с. Драгиново. За изграждането му има издадени две разрешителни за повърхностно водовземане под един и същи номер и дата - № 31140029/16.03.2009 г. Разликата в тях е във височината на бента и мощността на турбината. В едното от тях масивната част на бента е висока 14,5 м и мощността на турбината е 1300 квт. В другото масивната част на бента е висока 4 м и мощността на турбината е 950 квт. В Регистъра за повърхностни водовземания на Басейновата дирекция в Пловдив е вписан бента с височина 4 м, като е посочена само мощността на торбината, а не височината на бента. Това е странно изключение в регистъра. На всички други водовземания се дава само височината на бентовете. Реализиран на място е бент с височина 14,5 м плътна част и още допълнително 5 м височина от савак от надуваема гумирна материя. Общата височина на бента е 19,5 м. МОСВ е информирана за това с писмо от май месец 2012 г. с искане да се определи какво е това водно съоръжение. Отговор няма и до сега. Министъ тогава е Нона Караджова, а зам.-министър е Ивелина Василева - понастоящем министър на МОСВ.
Третата е строящият се в момента бент (по характеристика представляващ микроязовир) на р. Абланица. За него има издадени 2 бр. разрешителни за водовземане от повърхностни води. Едното от тях е № 301034/21.09.2005 г. е за преливаем бент с височина от 2 до 6 м и мощност на турбината 340 квт. с краен срок за действие на разрешителното 21.09.2014 г. Без да се прекрати първото разрешително се издава ново с № 32170438/22.11.2013 г. с височина на бента 12 м., като мощността на турбината странно защо не е посочена, но тя е сигурно значително по-голяма от тази на първото разрешително. По действащия Закон за водите, за да се издаде ново разрешително, трябва да се прекрати старото. Това не е направено. Второто разрешително е издадено при министър Нона Караджова и зам.-министър Ивелина Василева.
И четирите разрешителни са издадени от инж. Никола Кърнолски като директор на Басейновата дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив. И двата бента са потенциално опасни от предизвикване на голями наводнения в гр. Велинград и в дефилето и тези наводнения едвали ще минат без жертви и големи разрушения. Всичко е въпрос на време и при кой минстър ще се случат.
Данните, които съм ползвал, са от ДОВОС за ИП за волфрамова мина Грънчарица, официални документи на МОСВ и неговите поделения и научно-технически справочници за токсичността на вредните вещества в промишлеността.
инж. Мрамор Полежански

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 85.22 %
PM 2.5 µg/m3 31.05
PM 10 µg/m3 33.54

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Barocamera - Hyperbarica