Велинград - online - Защо СХР - Велинград е против волфрамовата мина 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, June 06
· Отличен за плувците на „Чепинец“
· ПК „Белмекен“ с успехи в Пловдив
· Категорична домакинска победа за „Чепинец“
· Два детски отбора на ФК „Чепинец“ с бронзови медали от силен турнир
· Иван Лебанов гост на юбилея на катедра „Снежни спортове“ в НСА
· Нов клуб по бокс и бойни спортове
· В Ракитово организираха лагер за бъдещи пещерняци
Tuesday, May 30
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 30.05.2023
· Съдът прекрати оспорването на решението за общинската болница
· За първи път съветниците не приеха „изменения на измененията“ на капиталовата пр
· Д-р Пепелов не идва на комисии и сесия, но мнозинството го подкрепя
· СЕСИЕН ОБЕКТИВ 25.05.2023
· МИГ „Белово, Септември, Велинград“
· Юбилейните Празници на културата ще имат бюджет от 75 000 лева
· Още един мълчалив отказ на кмета падна в съда
· 24 май с награди за учители и отличници
· КРИМИ ХРОНИКА 30.05.2023
· 5 години Младежка музикална формация - Велинград
· Дали от бала ще се стигне до съда?
· „Фантазия“ стана първата иновативна детска градина във Велинград

Защо СХР - Велинград е против волфрамовата мина
Публикувано 2014-11-25 09:57:51 от Темпо

На 7 май 2014 г. РИОСВ - Пазарджик взе решение да бъде извършена процедура по ОВОС по инвестиционното предложение на фирма “Ресурс 1” за добив и преработка на волфрамови руди в находище “Грънчарица Център”. Сред мотивите за откриване на процедурата РИОСВ - Пазарджик посочи:

- нарушаване на 303 хектара горски и селско-стопански фонд, върху които има вероятност за значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда;
- осъществяването на инвестиционното предложение ще доведе до съществена промяна в състоянието на околната среда и ландшафта, до необратима промяна на терена върху значителни площи, като съществува обективна вероятност за увреждане и дискомфорт на околната среда;
- при реализацията има верояност за значително негативно въздействие върху питейните води и предполагаемо замърсяване с гориво-смазочни материали. Във връзка с пробивно-взривните работи се очаква замърсяване на провърхностните и подземни води, които се ползват за водоснабдяване на населени места;
- целият период на експлоатацията на обекта ще бъде съпътстван с генериране на отпадъци, шум, вибрации, прахови емисии в атмосферния въздух и води.
На базата на цитираното решение на РИОСВ е изготвен Доклад по ОВОС, по отношение на който Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите - Велинград изразява отрицателно становище със следните мотиви:
- ДОВОС не е съобразен с Общия устройствен план (ОУП) на община Велинград и Стратегията за развитие на Община Велинград за периода до 2020 г. Считаме, че след като инвестиционното предложение ще се реализира на територията на нашата община, то трябва да бъде в синхрон с основните стратегически документи, приети от органите на местната власт след широки обществени обсъждания и довели до големи и дългосрочни инвестиции в редица сфери. Велинград е в групата на първите български общини, които вече са разработили и приели ОУП и Интегриран план за градско развитие и на базата на тези документи има възможност приоритетно да кандидатства с проекти за европейско финансиране в настоящия програмен период. Никъде в ОУП и Интегрирания план няма заложени зони за рудодобив и затова отварянето на волфрамова мина ще има негативно отражение върху проектните намерения и възможности на общината. В района на местонахождението на находище “Грънчарица Център” в ОУП са предвидени пътеки за екотуризъм. Рудодобивът би застрашил и стратегическата цел на общините Велинград и Ракитово за реализацията на проекта за зимен спортен център “Сютка”, който е от изключително значение за икономическото развитие на региона. Находището е в близост и до курорта Юндола, чието развитие също е по посока летен и зимен спорт и туризъм.
- В ДОВОС са споменати извършените през миналия век геоложки проучвания на находището, но не са изяснени причините за тяхното спиране. Настояваме да бъде дадена максимална публичност на извършените тогава изследвания и анализи от екипи на Българската академия на науките, които са изследвали екологичните рискове и са довели до спиране на всички дейности по проучването и добива на волфрамови руди. Настояваме и към днешна дата да се направи съпоставка на екологичните рискове и икономическите ползи от разработване на находището.
- ДОВОС отчита като много добро и добро състоянието на водите в реките в района на находището, който от години е вододайна зона за питейна вода на Велинград. Считаме за недопустимо да бъде разрешен добив и преработка на руди със съпътстващите площадки за отпадъци в непосредствена близост до река Грънчарица. Това би влошило качеството на питейната вода не само за Велинград, а и за целия регион, включително язовир “Батак”, независимо от предвидените пречиствателни съоръжения и мерки. В доклада не са отчетени рисковете за замърсяване на питейни минерални води, за чиито добив държавата е предоставила концесия.
- По отношение на уникалните за цяла България минерални води данните в ДОВОС са непълни - посочени са само трите находища “Велинград-Каменица”, “Велинград-Чепино” и “Велинград-Лъджене”, изобщо не е отразено съществуването на четвъртото находище в Драгиново. Липсва анализ по какъв начин подземният рудодобив може да засегне геоложкия разлом, оформил находищата на минералните води, как ще се отрази върху тяхното количество, лечебни и питейни качества. Становището на Басейнова дирекция - Благоевград по този въпрос считаме за непълно и неаргументирано. От векове минералните извори на Велинград се славят със своите лечебни качества, градът е утвърден балнеологичен и СПА център не само с национална, а и с международна известност. Никога до момента в такава близост до Велинград не са извършвани дейности по подземен рудодобив, в европейската практика също няма примери за рудодобив до термални курорти. В ДОВОС липсват данни за рисковете от планираните взривове в район, който е карстов и сеизмичен, както и мерки за снижаване на риска. Липсата на проучвания и фактически данни води до основателни тревоги за бъдещето на едно от нашите най-големи богатства - най-голямото находище на минерални води не само във Велинград и България, а и в Европа.
- Велинград е известен и като климатичен курорт, не случайно тук е построена една от първите болници за лечение на белодробни заболявания в България, чистият въздух е сред най-важните предпоставки за развитие на региона като туристически център. От представените в ДОВОС данни за здравния статус на населението в Пазарджишка област се вижда високият дял на заболявания на дихателната система, който обуславя нуждата от качествено лечение. В тази връзка считаме за недопустимо каквото и да е прахово замърсяване на въздуха в Чепинската котловина от руднична дейност.
- ДОВОС предвижда значителни изменения на ландшафта в района на находището, в т.ч. почвите, горите, нивите и пасищата. Не е отчетено как това ще повлияе върху добива на екологично чисти горски плодове и билки, върху производството на екологично чисти продукти, което е поминък за голяма част от местното население. Не е отчетено и извършеното през 2002 г. първо в България сертифициране на 240 000 декара горски площи за биологично събиране на горски плодове и билки и тяхната преработка. Голяма част от тези площи попада в зоната на инвестиционните намерения за рудодобив.
- Изразяваме категорично несъгласие с разработените в ДОВОС варианти за транспортиране на сепарираната руда с 20-тонни камиони през територията на Велинград и региона. Това от една страна ще доведе до замърсяване на въздуха и околната среда, а от друга страна ще натовари неимоверно пътната инфраструктура. Настояваме да се вземе под внимание, че Велинград няма околовръстен път, който да не навлиза в границите на града, затова ежедневното преминаване на десетки тежкотоварни камиони през населеното място и през защитени зони като тази на Клептуза ще изправи гражданите, бизнеса и туристите пред огромни екологични и транспортни проблеми.
- От ДОВОС и от становищата на Исторически музей - Велинград и Националния археологически институт с музей към БАН е видно, че на територията на находището има ред непроучени археологически обекти. Развитието на културния туризъм е сред стратегическите цели на община Велинград и трябва да бъде спазен Законът за културното наследство, който изисква археологическите проучвания да бъдат извършени преди да се даде разрешение за инвестиционните намерения.
Сдружението на хотелиерите и рестораньорите - Велинград още веднъж заявява своето отрицателно становище по инвестиционното намерение за откриване на волфрамова мина, което на предстоящото обществено обсъждане ще бъде подкрепено и с гражданска подписка.
Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите - Велинград

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 83.75 %
PM 2.5 µg/m3 31.13
PM 10 µg/m3 33.62

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Пречистване на отпадни води