Велинград - online - Назрява моментът, когато минералната вода няма да достига 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Kъща за гости


Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Барокамера - ХИПЕРБАРИКА


Tuesday, September 27
· Колко месеца са нужни за маркиране на пешеходна пътека във Велинград?
· 31 170 жители на община Велинград имат право...
· Граждани събират подписка срещу силната музика от Анезица
· Кой пази българските занаяти, които пазят традициите?
· Празнично хоро за Деня на независимостта
· Областният управител награди огнеборци и доброволци
· Малки обяви: 27.09.2022
· КРИМИ ХРОНИКА 27.09.2022
· СК „Атлас“ с три медала от „Купа Велинград“
· 120 участници стартираха в Ротари маратона на язовир Батак
· На 9 октомври ще се проведе полумаратонът „Ремово - Блатца - Ракитово“
· Проект за забавно и креативно междучасие
· Читалището в Костандово отчита успехи
· Сърцето на Кюстендил запя
· Пътят на светеца Михаил Войн Български от Родопите до Търново
Tuesday, September 20
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 20.09.2022
· Първият учебен ден се превърна в урок за доброто
· Тече кампания за пробно машинно гласуване за изборите
· ИЗБОРИ ЗА 48 НАРОДНО СЪБРАНИЕ
· За десети път доброволци се включиха в кампания за почистване

Назрява моментът, когато минералната вода няма да достига
Публикувано 2008-12-09 08:31:16 от Темпо

В град с над 70 минерални извора като нашия темата за рационалното използване на това най-голямо природно богатство винаги е актуална. Още по-актуална я прави загрижеността на много велинградчани, че изобщо не е далеч времето, когато дебитът на топлите води ще намалее драстично. Всеки месец сме свидетели, че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) издава нови и нови разрешителни за ползване на минерална вода от велинградските извори. Това не само че не решава проблемите, а и ги задълбочава. Публикуваме мнението на г-н Никола Делиев, изразено в писмо, което е изпратено и до кмета Иван Лебанов и председателя на Общинския съвет Мустафа Джамбаз. От всеобща полза ще е, ако тази позиция даде началото на публична дискусия по темата и доведе до намирането на верните решения.


В последните години във Велинград ускорено се строи. Градът ни е най-богат в България на минерални води и завоюва званията Спа-столица на България и на Балканите. Всичко това е радостно и задължаващо.
Минералните води във Велинград са изключителна публична държавна собственост. Всички сондажи и каптажи на над 70-те минерални извора във Велинград са правени през периода 1955-1965 г.Възстановени са и укрепени всички каптажи и разпределителни шахти. До 1989 г. минералните води се ползваха само за обществени нужди – за хигиена, за балнеолечение в баните и санаториумите,за пиене. След 1980 г. поради увеличеното потребление, особено в летния сезон, минералната вода не достигаше. Ежегодно се провеждаха рутинни срещи между потребителите и в диалог се търсеха и вземаха възможните решения. Трябва да посоча, че в издаваните тогава разрешителни за водоползване се вписваше и часовият режим за водочерпене в рамките на 24-те часа на денонощието. Това налагаше инвеститорите да проектират и строят собствени водоеми за депониране на необходимите количества минерална вода за своя обект в рамките на разрешеното и вписано време на водочерпене от съответния водоизточник (такива има в ЛВБ на МС, почивния дом на М В Р, ОДК, „Двореца” и др.). Повечето от тях водочерпеха всеки ден от 22,00 до 6,00 часа. В светлата част на деня дебитът се ползваше за обществените нужди. Защо и по какви причини това не се вписва в издаваните сега разрешителни за водоползване от МОСВ, щом е възможност за регулиране на водоползването на минералните води? Това ще накара инвеститорите сами да строят водоеми за минерална вода, ако МОСВ им определи време за водочерпене!
Дойде 10 ноември. С първия Закон за местното самоуправление и местната администрация се записа, че минералните води са общинска собственост. Държавата ги предаде във Велинград на местното „ВКТВ”, което и тогава, и сега е 100 % общинска собственост. След няколко години чрез изменение в Закона за народното здраве минералните води в курортите с национално значение отново станаха изключителна публична държавна собственост. Представител на държавата в управлението на минералните води години наред беше СКК Велинград (сега „СБР-НК” ЕАД София). До влизането в сила на Закона за водите през 1999 г., въпреки многото проблеми, винаги сме намирали решение благодарение на колегите от СКК Велинград. След 1999 г. управлението на водите се възложи на новосформираните Басейнови дирекции (ние попадаме към БД Пловдив). Най-близкото тяхно представителство е в Пазарджик. Там се съхраняват документите, ключовете от всеки извор. За да се регулира водоподаването или отстрани авария, трябва да дойде представител от Пазарджик. А без да се спре водоподаването, авариите не могат да се отстранят, тъй като тече вряла вода.
През януари 1999 г. по инициатива на Общинска администрация (кмет Г. Аврамов ,председател на ОбС – Ек. Каферинова) проведохме серия от срещи в МОСВ. На среща във Велинград запознахме с проблемите и министър Евдокия Манева. По нейно указание сформирахме работна група от местни специалисти, която да обобщи предложенията до МОСВ. Групата проведе няколко срещи, в местните вестници излязоха няколко мнения. ОбС - Велинград на свое заседание обобщи предложенията и утвърди становище по техническо задание на тема: “Актуална оценка на количествата и качествата на минералните води във Велинград”. В МОСВ беше изпратено и мотивирано мнение-предложение от Община Велинград за решаване проблемите с управлението на минералните води във Велинград. Подготвихме и внесохме в МОСВ и две преписки-искания за отдаване на концесия на минералните води във Велинград – едната от името на Община Велинград и от името на ”ВКТВ”. Внимателния прочит на подготвените документи ще ви убеди, че в тях са посочени възможните стъпки за устойчиво управление на минералните води във Велинград. За съжаление, МОСВ не направи нищо по тези наши предложения!
Към момента МОСВ е издало над 130 разрешителни за водоползване на минерална вода във Велинград. През 2006 г. със свое решение ОбС - Велинград частично реши начина на стопанисване на топлопроводите за минерална вода. Започна изготвянето на подземен кадастър на тези съоръжения. Той е готов около 90 %, но не е завършен. Това пък е причината все още да не са съставени актове за публична общинска собственост на нанесените в този кадастър топлопроводи. Поради това те не са предадени за стопанисване и управление на ”ВКТВ” Велинград и по тази причина дружеството не събира утвърдените такси за пренос на минерална вода и не отстранява възникналите аварии по тях. И в момента има поне 10 теча на минерална вода. Водата изтича, гражданите подават сигнали, но няма кой да отстрани тези аварии.
Растат исканията за прокопаване на улици и зелени площи за доставка на минерална вода до обектите на инвеститорите, получили разрешителни за ползване. ОбС-Велинград разглежда постъпилите искания и задължително дава съгласието си за прокопаване. Само че това се прави на парче, без становище и визия на собственика на инфраструктурата – Общинския съвет. Налага се изработването и утвърждаването на генерална схема на водопренос във Велинград. Без тази схема всеки инвеститор подава своето искане, ОбС разрешава и по едни същи улици се прокарват по 2-3 успоредни топлопровода (ул. “8 март”, “Д. Благоев”, “Цар Самуил”). Дава се съгласие за водопренос на минерална вода на разстояния 500-1000 метра на 0,100/, 0,200 л./сек/.
Всеки, подал искане за прокопаване, е получил разрешение от Общинския съвет. И какво е получила общината в замяна от инвеститорите?! Нарушава се целостта на уличните платна и зелените площи, а направеното “възстановяване” след прокарването, остава завинаги като белег за този, който го е разрешил! Наложително е новите водопроводи да се правят с перспектива и с по-голям диаметър, който да позволява подаването на минерална вода на бъдещи инвеститори в този район да става от положените вече водопроводи. Недопустимо е дублирането на водопроводи по едно и също трасе, както и отказите от страна на инвеститорите други да се включват в изградените от тях топлопроводи. Кощунство е да се дава разрешение от ОбС за водопренос на минерална вода от Мъжка баня до “Кисловодск” на разстояние над 1500 м и от баните в Чепино до Ленища (Попин камък) на разстояние над 3000 метра. И след това той, инвеститорът, да има правото да решава как да се експлоатира този станал вече публична общинска собственост топлопровод.
Необходимо е да се постави въпроса пред МОСВ , че не изисква при подаването на заявленията за ползване на минерална вода да има и писмен документ-съгласие от собственика на водопреносната мрежа за минерална вода (в случая Община Велинград) да се включи и ползва тези водопроводи, собственост на общината. За ползването на тези вече изградени водопроводи засега Община Велинград не получава определената такса! МОСВ не изисква, а Община Велинград едва с получаване на разрешителното за водоползване разбира, че включването във водопровод нейна собственост е станало без нейното съгласие и мнение!Това трябва да бъде преустановено!
Дебитът на минералните води е условно постоянен в рамките на денонощието и годината. За съжаление повече от 15 години никой вече не прави ежемесечните задължителни замервания на дебита и температурата на всеки извор, правени повече от 45 години от СКК Велинград. МОСВ дава разрешителни за водоползване на базата на измерения дебит и температура преди 1993 г. Сигурен съм, че в момента нито посоченият дебит, нито температурата са точни. Назрява моментът, когато минералната вода няма да достига, защото дебитът ще е по-малко от раздадените с разрешителни количества от отделните находища.
Това налага да се търси възможността да се събира и депонира във водоеми дебита от всеки извор. От тях чрез разпределителни шахти ще се захранват съществуващите и новопостроените топлопроводи. Сега около 40% от дебита на минерална вода, особено през нощта, изтича без да се използва, а това са около 2-3 млн.литра годишно (във времето от 20,00 ч до 6,00 ч.) или около 30% от целият дебит. Специалистите ще посочат местата и обемите на тези водоеми. Имаше варианти те да са около самите извори (в този случай ще се изграждат и помпени станции) или във високите части на града (пак с помпени станции до тях), за да се депонира минералната вода и да се подава до потребителите по гравитачен път. Това е едно от генералните решения, чрез което ще се решат част от проблемите с рационалното използване на минералните води във Велинград. И двата случай се налага спешен ремонт и възстановяване на разпределителните шахти, тъй като почти не работят крановете и е невъзможно регулирането на водоподаването!
Трябва де се накарат всички ползватели да сключват договори за пренос на минерална вода по топлопроводите общинска собственост. Във “ВКТВ” има изготвени образци и преди да се върне депозита след възстановяването на изкопните работи, трябва да се представи в общинска администрация подписан договор с “ВКТВ” за водопренос. Едва тогава, възоснова на този договор, “ВКТВ” ще може да таксува и събира суми за пренос на минерална вода по топлопроводите общинска собственост. Само че сега нито един ползвател не желае да подпише тези договори. Затова е необходимо да се предприеме административна принуда. От няколко години има решения на ОбС-Велинград за даване право на прокопаване за доставка на минерална вода. В тях е записано, че след въвеждането на обекта в действие водопроводът става публична общинска собственост. Дали са съставени актове за тези водопроводи трябва да се провери и ако те не са все още направени, то спешно да се изготвят и подпишат от кмета!
В архива на Община Велинград има изготвени технически проекти за три геотермални централи. След преработка те могат да се пригодят и с тях да се кандидатства за финансиране. Отново трябва да се кандидатства с готовия проект за геотермално отопление на пет обществени сгради от находище „Власа”.
През 2005 г. ОбС-Велинград осигури около 50 000 лв. за проектиране. С тях се изготвиха 5 проекта за ремонт и изграждане на канализацията във Велинград. Наближава края на годината, предстои и приемането на Бюджет 2009 г. Предлагам ОбС да заложи 100 000 лв. за проектиране на важни инфраструктурни проекти. Само ако имаме готови проекти, ще можем да кандидатстваме и печелим пари от ЕС.
Считам, че е възможно да се организира и проведе във Велинград кръгла маса с представители на МОСВ, депутати, водещите специалисти като проф. Щерев и проф. Гълъбов (добри приятели на Велинград) и заедно да набележим стъпките за решаване на част от горните проблеми с ползването на минералните води във Велинград! Дано изпреварим и решим част от тях преди те да са проявили своите негативни белези в развитието на нашия град!
Никола Делиев

 
SPA Hotel-Olympic


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Атмосферни условия
2021-12-16 08:40:50
Температура -1.70°C
Топл. индекс -3.21°C
Отн. влажност 99.90%

Финни прахови частици
No
PM 2.5
This example uses the method to display full HTML content in the expander
PM 10
#1120 291

0 µg/m³     50              100
       25               75                 


Средна стойност за последните 24 часа
Влажност 78.08 %
PM 2.5 µg/m3 27.16
PM 10 µg/m3 29.97

Минерали-М Велинград

Мебели от масив

Вила


Тоника - Велинград , производтво на билков чай