Велинград - online - СЕСИЕН ОБЕКТИВ 28.09.17 
Велинград - online
Всичко за Велинград
info@velingrad.com

Продава /наем офиси

Даралl EООД


За Велинград
· Начало
· История
· Стария Велинград
· Хотели
· Недвижими имоти
. Квартири във Велинград
· Ресторанти
· Фирми
· Мебели от Велинград
· Минерални извори
· Минерални бани
· Минерални басейни
· Културно наследство

Tuesday, September 25
· Ветераните защитиха честта на велинградската плувна школа
· „Чепинец” с четвърта поредна победа
· ФК ”Чепинец” отново само с детски отбор и без юноши!
Wednesday, September 19
· СЕДМИЧЕН ОБЕКТИВ 181.09.18
· Ще има ли достатъчно дърва за огрев?
· Учебната година започва нормално и с повече първокласници
· Единна Европа може да се справи с всички проблеми
· Дипломати проведоха работна среща във Велинград
· ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 –
· Започват обществените поръчки за ремонт на ул. „Тошо Стайков“ и „Вела Пеева“
· Общината осъдена да плати 29 990 лева на адвокат на “Еkо Титан”
· В Грашево Цв. Цветанов обеща ремонт на пътя
· Кметът предлага солидарен фонд за лечение
· Изхвърлят ли се отпадъци в уж закритото сметище?
· Нерегламентираните сметища – омагьосан кръг без изход
· Със 72 500 лева ще информират по проекта за инсталации за боклука
· Почти половината учители ще се пенсионират в близките 10 години
· Малки обяви: 18.09.18
· Бирково
· Добър пример от община Сливен

СЕСИЕН ОБЕКТИВ 28.09.17
Публикувано 2017-10-03 09:15:05 от Темпо

ДНЕВЕН РЕД В дневния ред на сесията на 28 септември 2017 г. бяха включени 66 точки плюс 8 допълнителни - рекорд за настоящия Общински съвет. Редът за разглеждане на точките бе променен няколко пъти. По предложение на Сашка Целева първо бяха гласувани допълнителните точки. След това като първа точка бе изтеглено приемането на Наредба за ползване на общинските площи за паркиране, организация и безопасност на движението - точка, която съветниците решиха да не приемат и да отложат за следващо заседание. След дадената по-рано от предвиденото според правилника почивка се оказа, че трудно се събира нужното мнозинство от 2/3 за някои от точките и затова, докато в залата все още присъстваха 20 съветници, тези точки също бяха изтеглени за по-ранно гласуване. В крайна сметка Общинският съвет гласува 73 точки за по-малко от 2 часа и половина - средно по около 2 минути на точка!


БЮДЖЕТ Общинският съвет гласува доклад към отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31 декември 2016 г. Отчетът е заверен без забележки от Сметната палата. Разгледан бе доклад за изпълнението на бюджета към 30 юни 2016 г. На полугодието бюджетът е изпълнен на 42.20%. Собствените приходи на общината са 3 315 064 лена или 43.58%, като са събрани близо 55% от имуществените и други данъци и 38.5% от неданъчните приходи. Съветникът Никола Делиев критикува ОА за ниската събираемост на неданъчните приходи, въпреки създаването на новия отдел “Инспекторат”. Той сложи “голям минус” на ОА, защото държавата се е издължила финансово на общината, но някои от отделите си изпълняват задълженията, а други се чешат.

ОДИТОР При третия опит за избор на одитор на общинската фирма “ВКТВ” съветниците подкрепиха кандидатурата на Мая Начкова, доцент в УННС и експерт-счетоводител. Доц. Начкова преди години е била одитор на общинската болница “МБАЛ-Велинград”, припомни съветникът Никола Делиев. Управителят на “ВКТВ” Георги Мяшков също подкрепи кандидатурата.

ДЕПО За пореден път беше актуализирана Регионалната програма за управление на отпадъците в област Пазарджик. Добавени бяха морфологичен анализ и количеството отпадъци, които се депанират н общините Велинград и Ракитово.

КАПИТАЛНО И на този сесия се наложи да бъдат правени промени в многократно изменяната Програма за капиталови разходи за 2017 г. Съветниците гласуваха промени и преразпределение във финансирането на общо 28 обекта. Кметът Костадин Коев увери, че общината разполага със средства за предвидените обекти и че те могат да бъдат завършени до края на 2017 г.

ТУРИЗЪМ Общинският съвет упълномощи кмета К. Коев да сключи споразумение за сътрудничество със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите Велинград - Западни Родопи с председател Златко Златанов. За организиране на мероприятия от национално и местно значение, които допринасят за развитието на туризма и реклама на Велинград и общината, сдружението ще получи общински средства в размер на 5 400 лева. В срок до 31 януари 2018 г. СХР ще трябва да представи в общината отчет за разходването на сумата.

ГРАДИНИ Съветниците преобразуваха полудневна група в Детска градина “Юрий Гагарин” в Света Петка в целодневна. Общината ще поеме цялата издръжка до края на 2017 г., която е в размер на 3 504 лева месечно, а от 2018 г. държавните дейности ще бъдат осигурени от бюджетната субсидия. Нови групи се разкриват и в ДГ “Еделвайс” във Велинград. Гласувано бе решение, с което се дава съгласие за обособяване на две спортни площадки в двора на училището и ремонт, преустройство и обзавеждане на детска градина в село Пашови.

ДАРЕНИЕ Бургаската фирма “ВиК инфраструктурно проектиране” ЕООД дари безвъзмездно на Община Велинград три технически проекта и авторски права за обект “Реконструкция на водопроводни клонове в кв. Каменица”. Общинският съвет единодушно прие дарението.

СРЕДСТВА С промени в бюджета за 2017 г. съветниците отпуснаха 30 000 лева за ремонти в ДГ “Слънчице” във Велинград, близо 3000 лева за Общинска администрация и 25 000 леза за Домашния социален патронаж и други социални услуги.

ПРОГРАМИ Единодушно бяха приети новите общински програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за енергийна ефективност.

ПРОМИШЛЕН ВОДОПРОВОД Общинският съвет даде съгласие общината да придобие от “Орфей клуб уелнес” АД промишлен водопровод фи 400 мм за водопренос от езера Клептуза до бившия завод “Георги Димитров”. Общата дължина на водопровода е 3 245 метра и с балансова стойност 13 114 лева. При финансово задължение на “Орфей клуб уелнес” то ще бъде приспаднато от стойността на промишления водопровод, решиха съветниците.

“СБР-НК” След като на предишна сесия отложиха точките, сега съветниците гласуваха поисканото от държавното дружество “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” удължаване срока на разрешителните за водовземане на минерална вода. С 10 години се удължава срокът на разрешителното за водовземане от сондаж “Власа” за лечение и рехабилитация в двата консултативно- диагностични блока (старата Курортна поликлиника и новата сграда) на “СБР-НК” клон Велинград. Със същия срок се удължава разрешителното от сондаж “Сярна баня”, водата от което се ползва за балнеолечение в Сярна баня.

“РОМАНТИКА” Местният парламент взе решение за сключване на договор за предоставяне на услугата водопренос на минерална вода по общински водопровод от сондаж “Власа” - “Курортна поликлиника” до хотел “Романтика”. Фирмата собственик на хотел “Финанс турс” Сърница през юли получи разрешително за водовземане.

ВОДОПРОВОДИ Общински съвет - Велинград възложи стопанисването на водопроводите за минерална вода и съоръженията от находищата “Каменица” и “Драгиново” на общинската фирма “ВКТВ” ЕООД за срок от 10 години. Средствата за поддръжка на водопроводите и съоръженията “ВКТВ” ще събира от таксата за водопренос, която се дължи от титулярите на разрешителни за водовземане на минерални води.

РЕКЛАМИ Одобрена бе схема на 33 броя петна за поставяне на рекламно-информационни табели. Схелата е изработена от инж. Лало Стоев и е одобрена на 14 септември от Експертния съвет по устройство на територията. Табелите ще бъдат унифицирани, с размери 1.10х0.30 м, максимална височина от 3.5 метра и изработени със светлоотразително фолио. На всяко съоръжение ще се доставят до 10 броя табели, като по този начин общината ще се опита да въведе ред в хаоса с рекламно-информационните табели в курорта.

ТЪРГОВЕ Гласувани бяха решения за обявяване на тръжни процедури, с които общината ще отдаде под наем обекти на ул. “Патриарх Евтимий” и на Кооперативния пазар и ще продава парцели в кв. Анезица, Юндола и Драгиново.

ДРАГИНОВО Съветниците взеха поредица от решения за Драгиново. Във връзка със зачестили молби бяха именувани улици в селото. Дадено бе съгласие за изработване на план за трасе на нов водопровод за питейна вода в Драгиново с дължина 40 метра, трасе на кабелна линия и нов водопровод и канализация на ул. “Мариница”.

ПОС Общинският съвет не даде съгласие за промяна на 240 кв.м с отреждане за озеленяване от публична в частна общинска собственост. Не бе прието предложението за сключване на предварителен договор между общината и Сашо Илиев за продажба на части от имот в същия квартал.

ВиК Гласувани бяха решения за изработване на план схеми за нови водопроводни и канализационни мрежи в различни райони на Велинград: ул. “Сютка”, квартала при улиците “Д. Mечев” и “Яко Молхов”, Санаториума - Вельовица, местността “Попин камък”, Лъджене - контролен горски пункт и др.

 
SPA Hotel-Olympic

Недвижими имоти


Къща за гости Bumerang


Вашата реклама в Интернет
Изработване на реклама, ефективна рекламна стратегия , публикуване на вашата реклама в този сайт.
Тел. 0876521487

Минерали-М Велинград

Вила


Мебели от масив

Тоника - Велинград , производтво на билков чай